Back to Home

Door data te visualiseren kan iedereen beslissingen maken op basis van data

Data maken het mogelijk om teelt, oogst en transport- en bewaaromstandigheden te optimaliseren. Uit een onderzoek van Deloitte uit 2019 blijkt dat zeker een kwart van de retailers een serieuze digitale transformatie doormaakt, voornamelijk vanwege de toenemende rol van data. Echter blijkt ook dat maar een kleine groep mensen in organisaties toegang heeft tot datagedreven retail-inzichten en dat er onvoldoende talent is dat de data kan analyseren. Om daadwerkelijk en op ieder niveau beslissingen te kunnen maken op basis van data, moeten deze inzichtelijk en begrijpelijk gemaakt worden.

 

Alle medewerkers moeten data kunnen gebruiken
Onderzoeksbureau Gartner bevestigt dat data en de analyse daarvan topprioriteit zijn voor de detailhandel. Gartner onderschrijft dat de voordelen van datagedreven retail niet binnen die kleine groep mensen moeten blijven, álle medewerkers moeten data in hun voordeel kunnen gebruiken. Van directie tot locatiemanagers tot chauffeurs die verantwoordelijk zijn voor transport. Door hen toegang te geven tot data, kunnen zij allemaal beslissingen maken die bijdragen aan de prestaties van de organisatie.

Dat betekent niet dat de hele organisatie opgeleid hoeft te worden tot data scientist. Baptiste Jourdan, medeoprichter van Toucan Toco: “Data storytelling visualiseert data en plaatst deze in de juiste context. Door de belangrijkste informatie te visualiseren, kan iedereen in het bedrijf in één oogopslag zien wat de prestaties zijn en op basis van data bijsturen. Daarmee zijn inzichten uit data niet alleen voorbehouden aan het management, maar kan iedereen hiervan profiteren in de dagelijkse besluitvorming.”

 

 

Minder voedselverspilling dankzij data storytelling
Jourdan geeft een voorbeeld uit de voedselbranche. “Sodexo wil voedselverspilling terugdringen en realiseerde dat het hiervoor noodzakelijk was data te integreren in de besluitvorming: medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het beheer van voorraden moeten zich bewust zijn welke invloed hun werkzaamheden hebben op het stijgen of dalen van de winst. Sodexo besloot data beschikbaar te maken voor de kantinebeheerders en werkte samen met Toucan Toco om de data te visualiseren.”

De datavisualisatie-app van Sodexo wordt gebruikt als een communicatietool om de voorspellingen die worden gedaan op basis van data te delen met kantinebeheerders.

Met de inzichten uit de app kunnen zij op basis van data de juiste hoeveelheid voedsel bestellen. De nieuwe aanpak leidde tot kostenbesparingen en heeft aanzienlijk bijgedragen aan de vermindering van voedselverspilling.

Jourdan ziet dat data storytelling ook op andere gebieden in de AGF-sector toegepast kan worden en noemt drie concrete kansen.

 

 

1. Iedereen kan winstgevende beslissingen nemen 
Data is er niet alleen voor het definiëren van strategieën op hoog niveau. Data kan ook de kleinere beslissingen, die retailers elke dag nemen, beïnvloeden. Juist die beslissingen hebben invloed op bijvoorbeeld winkelpresentaties. Data storytelling maakt het voor iedereen mogelijk om sneller winstgevende beslissingen te nemen, met als resultaat een verbetering van de winkel prestaties.

Jourdan: “In een storytelling-dashboard worden gegevens over lange periodes (weken of zelfs maanden) verzameld om de prestaties van afdelingen te bekijken. De manager kan vervolgens onder- of bovengemiddeld scorende scenario’s selecteren om te achterhalen welke variabelen het verschil hebben gemaakt. Dit geeft hen de handvatten om een ​​datagedreven inzicht door te voeren op een afdeling.”

2. Data storytelling helpt kansen te ontdekken

Het ontdekken van nieuwe kansen is voor iedere onderneming waardevol, maar vaak complex. Met data storytelling kan informatie uit verschillende bronnen – van aankoopgeschiedenis tot winkel enquêtes tot feedback uit e-mail automation campagnes – gecombineerd worden om zo eenvoudig nieuwe kansen bloot te leggen.

 

 

3. Succes van andere verkooppunten kopiëren
Datagedreven retail maakt het mogelijk hetzelfde prestatieniveau en winstgevendheid in meerdere verkooppunten te bereiken door te leren van best practices. Daarvoor moet wel inzichtelijk zijn wat de succesfactoren zijn.

Jourdan geeft een voorbeeld: “Door data storytelling wordt meteen duidelijk welke winkels goed presteren, wat de belangrijke succesfactoren of juist negatieve trends zijn. Een visualisatie van data voegt complexe informatie over winkelprestaties samen tot een leesbare momentopname waarop direct actie ondernomen kan worden. Zo kan uit data blijken dat het winkel A niet ontbreekt aan traffic, maar dat die traffic omgezet moet worden in omzet.”

Jourdan adviseert bedrijven om de manier waarop data gebruikt wordt in de organisatie op de strategische agenda te zetten: “Geen enkel bedrijf kan meer om data heen, maar het is niet eenvoudig om uit een berg gegevens de juiste inzichten te halen. Data storytelling maakt data toegankelijk, voor ieder niveau in de organisatie. Daarmee overbrugt data storytelling het grote gat tussen data scientists en de rest van de organisatie, zodat iedereen op data gebaseerde beslissingen kan nemen. Ook voor de AGF-sector is dit een enorme kans.”

 

See a demo

See a demo

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *